1 de maig del 2011" De vulpe et uva"

-----

La guineu i els raïms

-----

La zorra y las uvas