29 de novembre del 2008


La llesca rockera! Proposta d'imatge per a un acte amb finalitats benèfiques. Hi haurà pa i molta música!
-----
¡La rebanada rockera! Propuesta de imagen para un acto con fines benéficos. ¡Con pan y mucha música!

22 de novembre del 2008

Travessen el Mediterrani! / ¡Cruzan el Mediterráneo!


El marqués de la Malaventura ha viatjat fins a Turquia (editat per Top Yayincilik)...
-----
El marqués de la Malaventura ha viajado hasta Turquía (editado por Top Yayincilik)...

... i Els viatges de Perseu fins a Grècia! (editorial Savalas)
-----
... y Los viajes de Perseo hasta Grecia! (editorial Savalas)

18 de novembre del 2008


...i el violinista.
-----
...y el violinista.

11 de novembre del 2008


La pianista
-----
La pianista


Es calcula que cada persona utilitza una mitjana de 238 bosses de plàstic cada any. Imagineu la xifra que suposa tan sols en un any en el vostre poble o ciutat. El resultat del càlcul segons els 2.000 habitants del poble on visc són 476.000 bosses, de les que només se'n reciclen un 10%. Una bona alternativa per evitar que es generin tants residus són les bosses reutilitzables, els cistells i els carretons. La bossa reutilitzable de la foto és un disseny de Berreca. A la Nina li encanta!
-----
Se calcula que cada persona utiliza una media de 238 bolsas de plástico al año. Imaginad la cifra que supone solo en vuestro pueblo o ciudad. El resultado del cálculo según los 2.000 habitantes del lugar donde vivo son 476.000 bolsas, de las que únicamente un 10% se reciclan. Una buena alternativa para evitar generar tantos residuos son las bolsas reutilizables, los cestos y los carritos. La bolsa reutilizable de la foto es un diseño de Berreca. ¡A Nina le encanta!

4 de novembre del 2008


Novembre
-----
Noviembre