28 de juny del 2010


Ultramar per fi ha vist la llum! Gràcies a la Roberta, l'Arcàngela i el Takeshi i a les meves companyes del curs d'edicions experimentals i creatives: Judit, Eva, Carla, Lucia, Bea, Ingrid, Sandra, Cristina, Francine, Eloisa, Vanesa, Laura, Anna i Roser.
A les fotos, l'edició al complet d'Ultramar (5 exemplars), i les pàgines inicials.
-----
¡Ultramar por fin ha visto la luz! Gracias a Roberta, Arcàngela y Takeshi y a mis compañeras del curso de ediciones experimentales y creativas: Judit, Eva, Carla, Lucia, Bea, Ingrid, Sandra, Cristina, Francine, Eloisa, Vanesa, Laura, Anna y Roser.
En las fotos, la edición al completo de Ultramar (5 ejemplares), y las primeras páginas.

16 de juny del 2010

"Universar". La paraula de juny d'Artafacta.
-----
"Universar". La palabra de junio de Artafacta.

7 de juny del 2010

Més "transformacions"
-----
Más "transformaciones"