7 de juny del 2009

Instrument, aparell o màquina que, dotat d'un moviment uniforme, mesura el temps i indica l'hora.
-----
Instrumento, aparato o máquina que, dotado de un movimiento uniforme, mide el tiempo e indica la hora.