22 de febrer del 2010

A una distància considerable en l'espai o en el temps
-----
A una distancia considerable en el espacio o en el tiempo

13 de febrer del 2010

Proposta per a coberta
-----
Propuesta para cubierta